3 nhà lãnh đạo của 3 nước: Mỹ, Nga và Việt Nam đang đi trên máy bay trên bầu trời VN thì nhà lãnh đạo nói:
– Chúng mày có tin tao thả 100 usd xuống thì cả Hà Nội xôn xao không?
Lãnh đạo Nga  nói:
– Thế mày tin tao thả cái pop (ví) xuống thì cả Việt Nam xôn xao không.
Lúc này nhà lãnh đạo VN mới lên tiếng:
– Thế chúng mày có tin chỉ cần tao đá *** 2 thằng bay xuống thì cả thế giới xôn xao không?