KHI SINH VIÊN RỖNG TÚI

Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Ngóng về quê mẹ ruột đau chín chiều.
Hôm nay ngày đã bao nhiêu? 
Mà sao chưa thấy mẹ yêu gởi tiền?

Đời con cơ cực – sinh viên,
Xài nhiều mà biết kiếm tiền ở đâu? 
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Mẹ ơi, cha hỡi mau mau gởi tiền!

Ngày mai sinh nhật của nàng
Mà tui rỗng túi phũ phàng ghê không?
Tiền đâu mua nổi đóa hồng
Không tặng – nàng sẽ buồn lòng lắm thay!
Phải chi nàng thấu, nàng hay
Nàng thông nàng cảm lòng này chẳng lo

Hy vọng một viên kẹo to
Tặng nàng vui vẻ ra trò nhận ngay
Kẻo không tình đầu xa bay
Cũng vì nỗi khổ anh đây “hổng” tiền.

*****

(Nguồn: Sưu tầm)