Cưới nàng, anh toan dẫn voi

Anh sợ quốc cấm, nên voi không bàn

Dẫn trâu, sợ họ máu hàn

Dẫn bò, sợ họ nhà nàng co gân 

Miễn là có thú bốn chân

Dẫn con chuột béo, mời dân, mời làng

Chàng dẫn thế, em lấy làm sang

Nỡ nào em lại phá ngang như là

Người ta thách lợn thách gà

Nhà em thách cưới một nhà khoai lang

Củ to thì để mời làng

Còn như củ nhỏ, họ hàng ăn chơi

Bao nhiêu củ mẻ, chàng ơi!

Để cho con trẻ ăn chơi giữ nhà

Bao nhiêu củ rím, củ hà,

Để cho con lợn, con gà nó ăn.

*****

(Nguồn: Sưu tầm)