Alô, ai đấy! A lô, đây là nhà tôi mà, ai đang cầm máy đó?

– Dạ, tôi là giúp việc.

– Ủa, nhà tôi có giúp việc đâu?

– Dạ, bà chủ vừa thuê tôi sáng nay.

– Thế bà chủ đâu? Dạ, bà chủ ngủ với ông chủ trên gác.

– Láo, tao là ông chủ.

– Dạ, thế bà chủ ngủ bà bảo kia là ông chủ ạ.

– Này, muốn có tiền không?

– Dạ…

– Lấy khẩu súng trong ngăn kéo, bắn bỏ hai đứa đó đi.

– Pằng !!!!!!!!!!!!!

– A lô, xong chưa ?

– Dạ, xong rồi ạ!

– Bây giờ, gói xác, ném xuống hồ nước cạnh nhà.

– Dạ, cạnh nhà? Làm gì có hồ nước nào?

– Nhìn kỹ lại xem nào?

– Dạ, không có hồ nào ạ!

– Thôi chết, nhầm máy, xin lỗi nhé!