Sweetheart Rakan và Xayah, Arctic Ops Gragas, Lunar Guardian Nasus, Lunar Guardian Warwick, và Lunar Empress Lux sẽ là những bộ trang phục mới cho dịp Tết Nguyên Đán 2018!

1.Sweetheart Rakan và Xayah (Rakan và Xayah Tình Ái)

2.Arctic Ops Gragas (Gragas Bắc Cực)

3.Lunar Empress Lux (Lux Công Chúa Mặt Trăng)

4.Lunar Guardian Nasus (Nasus Vệ Thần Mặt Trăng)

5.Lunar Guardian Warwick (Warwick Vệ Thần Mặt Trăng)