Cuộc sống đích thực bao người bỏ

Thế giới ảo tưởng cắm đầu vô

Vợ con nheo nhóc anh một xó

Bằng hữu quây quần giới tiên ma

Ngoài đời anh như con tép nhỏ

Nơi này phong thần bảng ghi danh

Một thế giới thực tại coi như không có

Mộng làm bá chủ cõi hư vô…

Đố ai định nghĩa được chữ game

Có khó gì đâu dạ bồn chồn

Ăn xong buông bát phi lên máy

Chơi trò, trò chơi nghĩa là game

G = Gold (game còn quí hơn vàng)

A = art (game là 1 nghệ thuật)

M = man (thể hiện bản lĩnh đàn ông)

E = entertainment (game là 1 ngành giải trí)

Đố ai định nghĩa được chữ game

Có nghĩa gì đâu lại cũ mèm

Lũ gà thì tranh nhau hơn kém

Nghe Pro tranh luận cũng same same

Dù ai định nghĩa được chữ game

Với anh cũng là những chuyện thường

Chỉ em với anh là vui nhất

Bế nhau bay lượng chốn nhân gian

GAME là Give All Moment Excellent

=> Mang lại những khoảnh khắc tuyệt vời.

*****

(Nguồn: Sưu tầm)