Ông Việt Nam mới học tiếng Anh vô tình đụng phải ông Tây nên nói: “I’m sorry”,

Ông Tây cũng lịch sự: “I’m sorry too”.

Ông Việt Nam nghe xong vội vàng: “I’m sorry three”.

Ông Tây nghe thấy lạ quá hỏi: “What are you sorry for?”.

Ông VN làm luôn: “I’m sorry five”.

Ông Tây lo lắng hỏi ông Việt Nam: “Sorry, are you sick”.

Ông VN vẫn thản nhiên: “I’m Sorry Seven”.

Ông Tây tức lắm trợn mắt hỏi: “Sorry, do you intend to count to eight?”.

Ông Việt Nam kiên nhẫn: “I’m sorry nine…”

Ông Tây ngọng luôn: “Then..then…”

Ông Việt Nam: “I’m sorry eleven…”