Trong 1 cuộc thảo luận gồm 4 nước: VN, Nhật, Mỹ và Hà Lan:
Nước Nhật khoe: – Nước tui có hoa anh đào đẹp nhất!!
VN tiếp: – Đáng để lót *** ngồi.
Mĩ , Hà Lan: – Đúng, đúng…
Đến Mĩ khoe: – Nước tôi có hoa hồng đẹp nhất!
VN: – Đáng để lót *** ngồi.
Nhật, Hà Lan: Đúng, đúng…
Hà Lan vội khoe về nước mình:– Còn nước tui có hoa Tulip là đẹp nhất!!
VN lại nói : – Đáng để lót *** ngồi.

Nhật, Mĩ: – Đúng, đúng…
Cả ba nước nỗi giận quay sang VN và hỏi: -Thế VN có gì mà nói?
VN thản nhiên đáp: – Có xương rồng (mày ngon mày lót *** đi)