Điều khoản người dùng

Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của mọi Khách Hàng và cam kết bảo vệ sự riêng tư này phù hợp với điều khoản người dùng.
Điều khoản sử dụng này giải thích việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân (của bạn) đã được thu thập trong quá trình bạn hoạt động hay làm việc với phần mềm game trên website http://xgameandroid.com.

1. Chúng tôi KHÔNG thu thập hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào về Khách Hàng khi truy cập website này.

2. Game trên website http://xgameandroid.com SẼ KHÔNG THU THẬP bất kỳ thông tin về bạn và hoàn toàn không có thành phần gián điệp bên trong. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ website nào cung cấp các phiên bản Game trên http://xgameandroid.com mà link tải game không phải link tải của chúng tôi.
3. Game của chúng tôi có thể chứa những liên kết tới các trang web khác. Chúng tôi không giám sát hoặc kiểm soát nội dung những trang này cũng như việc thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân của bạn tại đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào nào đối với các thông tin trên website đó và đề nghị bạn nên xem xét điều khoản người dùng riêng của từng website.
4. Website có thể cập nhật điều khoản người dùng. Mọi thay đổi sẽ được đưa lên website này, vì vậy chúng tôi khuyến khích bạn thi thoảng nên xem lại điều khoản người dùng của chúng tôi.
5. Với các câu hỏi về điều khoản người dùng, xin vui lòng email chúng tôi theo địa chỉ email: htt.thanhtuan@gmail.com
6. Game trên website được tải về miễn phí với thời gian chơi thử là 20 phút sau khi bạn cài đặt. Nếu muốn tiếp tục chơi bạn phải gửi 1 SMS với giá 15.000đ.