Có ba nước: Mỹ, Trung Quốc, Việt Nam tham gia cuộc thi “xem ai chịu được mùi hôi của heo lâu nhất”:

-Người Mỹ: vào chuồng heo được hai ngày thi chạy ra bảo:” hôi quá chịu không nổi”

-Người Trung Quốc: vào được ba ngày thì chạy ra không nói được gì.

-Người Việt Nam: vào được một tuần thi chú heo chạy ra và bất tỉnh nhân sự.